Informacje dla studentów - Rejestracja na zajęcia

 

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Na wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego obowiązują zapisy przez Internet
 2. Rejestracja na zajęcia WF odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem https://ul.ur.krakow.pl/
 3. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Dziekanat, przy zapisie na studia.
 4. Aby móc uczestniczyć w rejestracji, każdy student wykorzystuje przyznane mu przez Dziekanat odpowiedniego Wydziału 2 dodatkowe żetony , którymi płaci podczas rejestracji za wybrane zajęcia WF .
 5. Na stronie internetowej USOSweb jest pełna informacja o oferowanych zajęciach, ich profilu, stopniu zaawansowania, miejscu odbywania, prowadzącym zajęcia, terminach, wolnych miejscach
 6. Nie zarejestrowanie się na zajęcia z wychowania fizycznego skutkuje konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu Studiów.SZCZEGÓŁOWE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


 1. Liczba przyznanych żetonów wf odpowiada ilości obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego w semestrze.
 2. Zajęcia trwające 90 min (30 godz/sem) wymagają 2 żetonów. Do zliczenia zajęć WF w semestrze należy wybrać zajęcia trwające 90 i zapłacić 2 żetonami .
 3. Jeśli student z obiektywnych przyczyn musi zmienić grupę, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z niej i dokonania ponownej rejestracji do nowo wybranej grupy.
 4. Przyznane na dany semestr żetony, które nie zostały wykorzystane tracą ważność.
 5. Zajęcia odbywają się w trybie semestralnym i rozliczane są zgodnie z regulaminem studiów.
 6. Zaliczenie z WF można uzyskać uczestnicząc w zajęciach sekcji sportowych AZS UR , po wcześniejszej akceptacji przez trenera a także posiadając Sportową Klasę Mistrzowską
 7. Nie zaliczony semestr należy odrobić na zasadach zgodnych z Regulaminem Studiów.
 8. Studenci, którzy za zgodą Dziekana Wydziału będą odrabiać zaległy semestr zajęć wf, nie rejestrują się przez internet, ale zapisują się w wolne miejsca u prowadzących zajęcia po wykupieniu dodatkowego żetonu.
 9. Student może być zwolniony z aktywnego obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego  na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej, natomiast zaliczenie otrzymuje on z uzyskanych obecności na zajęciach.
 10. Zwolnienie całkowite należy dostarczyć w terminie trzech tygodni od rozpoczęcia semestru.
 11. Studenci zwolnieni z zajęć WF muszą sie zarejestrować na zajęcia WF do grup zjęciowych
 12. Chętni do udziału w zajęciach sportowych muszą się zarejestrować na zajęcia WF do grup zajęciowych.
 13. Aby uzyskać zaliczenie student musi aktywnie uczestniczyć 12 x 90 min zajęć w semestrze.
 14. Student może odrobić tylko jedną nieobecność w danym dniu. bowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci wszystkich Wydziałów I roku studiów, (I i II semestr)

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Paweł Lisek