Informacje dla studentów - Rejestracja na zajęcia

 

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Na wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego obowiązują zapisy przez Internet
 2. Rejestracja na zajęcia WF odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem https://ul.ur.krakow.pl/
 3. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Dziekanat, przy zapisie na studia.
 4. Aby móc uczestniczyć w rejestracji, każdy student wykorzystuje przyznane mu przez Dziekanat odpowiedniego Wydziału 2 dodatkowe żetony , którymi płaci podczas rejestracji za wybrane zajęcia WF .
 5. Na stronie internetowej USOSweb jest pełna informacja o oferowanych zajęciach, ich profilu, stopniu zaawansowania, miejscu odbywania, prowadzącym zajęcia, terminach, wolnych miejscach
 6. Nie zarejestrowanie się na zajęcia z wychowania fizycznego skutkuje konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu Studiów.SZCZEGÓŁOWE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


 1. Liczba przyznanych żetonów wf odpowiada ilości obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego w semestrze.
 2. (1 żeton = 15 godzin zajęć , 1 semestr = 2 żetony = 15 zajęć = 30 godzin zajęć)
 3. Zajęcia trwające 90 min (30 godz/sem) wymagają 2 żetonów natomiast zajęcia trwające 45 min (15 godz/sem) wymagają 1 żetonu. Do zliczenia zajęć WF w semestrze należy wybrać zajęcia trwające 90 i zapłacić 2 żetonami lub wybrać 2 rodzaje zajęć po 45 min i zapłacić za każde po 1 żetonie
 4. Jeśli student z obiektywnych przyczyn musi zmienić grupę, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z niej i dokonania ponownej rejestracji do nowo wybranej grupy.
 5. Przyznane na dany semestr żetony, które nie zostały wykorzystane tracą ważność.
 6. Zajęcia odbywają się w trybie semestralnym i rozliczane są zgodnie z regulaminem studiów.
 7. Zaliczenie z WF można uzyskać uczestnicząc w zajęciach sekcji sportowych AZS UR , po wcześniejszej akceptacji przez trenera a także
 8. posiadając Sportową Klasę Mistrzowską
 9. Nie zaliczony semestr należy odrobić na zasadach zgodnych z Regulaminem Studiów.
 10. Studenci, którzy za zgodą Dziekana Wydziału będą odrabiać zaległy semestr zajęć wf, nie rejestrują się przez internet, ale zapisują się w wolne miejsca u prowadzących zajęcia po wykupieniu dodatkowego żetonu.
 11. Studenta zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie
 12. orzeczenia komisji lekarskiej, znajdującej się w Przychodni Akademickiej ul. Armii Krajowej 5.
 13. Zwolnienie całkowite należy dostarczyć w terminie trzech tygodni od rozpoczęcia semestru.
 14. Studenci zwolnieni z zajęć WF muszą sie zarejestrować na zajęcia WF do grup zjęciowych
 15. Chętni do udziału w zajęciach sportowych muszą się zarejestrować na zajęcia WF do grup zajęciowych.
 16. Aby uzyskać zaliczenie student musi aktywnie uczestniczyć 12 x 90 min zajęć w semestrze.
 17. Student może odrobić tylko jedną nieobecność w danym dniu. bowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci wszystkich Wydziałów I roku studiów, (I i II semestr)

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Jerzy Lipczyński