Wrzesień 2020
Udostępnij:


 

1. Na terenie obiektów sportowych UR obowiązuje wzmożony reżim sanitarny.

2. Wejście do budynku odbywa się tylko wejściem głównym, które umożliwia monitorowanie osób wchodzących do budynku.

3. Wstęp na halę i siłownię mają tylko osoby uczestniczące w zajęciach. Niedopuszczalne jest, aby podczas zajęć w obiektach przebywały osoby, których dane nie zostaną odnotowane na liście obecności. 

4. W zajęciach wychowania fizycznego, treningach sekcji sportowych AZS i innych związanych z prowadzoną działalnością komercyjną może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

5. W ciągach komunikacyjnych (schody. korytarze) należy zachować ruch prawostronny. Należy unikać tworzenia się grup osób na korytarzach, przed szatniami i wejściem do budynków. Obowiązuje zasada dystansu społecznego -1,5 m.

6. Przed wejściem do obiektów sportowych obowiązuje obligatoryjny nakaz zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

7. Podczas przebywania w obiektach sportowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad higieny (częste mycie rąk, dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa).

8. Wejście do szatni odbywa się w limitowanych grupach z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka, przyłbica). Ściągnięcie osłony odbywać się będzie bezpośrednio przed wejściem na arenę sportową lub do siłowni. 

9. Należy pamiętać o częstym wietrzeniu części wspólnych i sali gimnastycznej oraz dezynfekcji pomieszczeń (klamki, włączniki, siedziska itp.).

10. Nauczycieli, trenerów i osoby odpowiedzialne za grupy wynajmujące halę obowiązuje prowadzenie ewidencji obecności na zajęciach (listy dostępne w sekretariacie).

11. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne ma obowiązek poinformować o szczegółowych wytycznych dotyczących wymaganych środków ochrony osobistej, w które student ma obowiązek się zaopatrzyć, aby móc uczestniczyć w zajęciach. Brak tych środków będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w zajęciach (odnotowana nieobecność).

12. Nauczycieli i trenerów sekcji sportowych obowiązuje dezynfekcja używanego podczas zajęć sprzętu.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Paweł Lisek